Кой контролира Bitcoin?

Bitcoin може да е система за плащания без посредник, но това не означава, че никой няма контрол над бъдещето му.

Една технология не може да се развива без да има някой който се грижи за нея и в случая на Bitcoin това е консенсус от 3 групи хора.

Програмистите правят нови функционалности и оправят бъгове, Миньорите, защитават мрежата от хакери, а Потребителите използват валутата за транзакции.

Ако една група хора внезапно изчезне, стойността на Bitcoin ще се срине много бързо и този консенсус е от изключителна важност за цялата система.

Най-добрите криптографи в света работят по Bitcoin и без тях се губи възможността да се оправят бъгове в кода.

Целта на програмистите е да заменят съществуващата банкова система и Bitcoin протокола да не може да бъде хакнат по никакъв начин, но каквото и да правят програмистите ако я няма голямата процесорна мощ на миньорите, която да защитава мрежата, Bitcoin не може да се защити от хакери.

Колкото и нови функционалности да правят програмистите ако миньорите не ги активират, кодът който пишат няма да замени съществуващият протокол.

Миньорите могат да активират функционалности, но не могат да пишат код и не разбират сложната криптография, която стоя зад Bitcoin протокола.

Целта на миньорите е да получават такси от транзакциите и нови монети. Без потребителите, които да създават търсене и предлагане на Bitcoin и да вдигат стойността му, монетите, които миньорите създават нямат стойност и цената на монетите не може да покрие токът и цената на машините, които миньорите плащат.

Потребителите могат да искат нови функционалностти, но без програмисти и миньори, търсенето им ще бъде игнорирано. Без потребители, стойността на Bitcoin става нула.

Ако една от тези групи хора изчезне Bitcoin ще изчезне с нея. Точно това е причината толкова много Altcoins да се провалят, защото им липсва някоя от групата хора.

Точно затова моделът на който е изграден Bitcoin се нарича консенсус и за да бъде активиран нов закон трябва всяка една група да го одобри. Това на практика е доста трудно и затова има толкова много конфликти между различните групи гора.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Tumblr

Submit a comment